Stomatološka ordinacija ‘Orvit’ je porodična ordinacija osnovana 1999.te godine i  pruža usluge iz svih oblasti stomatologije već više od 20 godina.

Sjedište ordinacije je u Baru, na Bulevaru Dinastije Petrović, u strogom centru Bara.

Upoznajte naš stručni tim

Dr Branka Čebić Novokmet
Dr Sci Srdjan Novokmet
Aleksandra Vlahović
Dr Novokmet Mladen
Dr Branka Čebić Novokmet, Doktor stomatologije
 • Diplomirala na stomatološkom fakultetu u Sarajevu.
 • Preko 35 godina iskustva i rada u stomatologiji.
 • Najvise pažnje posvetila usavršavanju iz oblasti stomatološke protetike i estetske stomatologije.
 • Učesnik velikoga broja međunarodnih i domaćih kongresa iz oblasti protetike.
Dr Spec Srdjan Novokmet, spec oralne hirurgije
 • 2012.-te godine diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Gdje iste godine upisuje akademske specijalističke studije iz Oralne implantologije.
 • 2014.-te godine brano rad na temu ” Primjena oralnih implantata kod pacijenata sa Dijabetes Melitusom”
 • Stiče zvanje akademsog specijaliste oralne implantologije.
 • 2016.-te godine upisuje Sepcijalističke studije iz Oralne hirurgije na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.
 • Specijalistički staz završava u januaru 2019 godine gdje polaže specijalistički ispit i stiče zvanje Specijaliste oralne hirurgije.
 • Pohadjao veliki broj kurseva i kongresa u zemlji i inostranstvu iz oblasti oralne hirurdije i implantologije.
Dr Novokmet Mladen, Doktor stomatologije
 • Diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.
 • 2018.-te godine pokazuje intetesovanje za oblast ortopedije vilica i kliničku endodonciju,